• TERMOPLASTİKLERE EXTRUZYONLA HAYAT VEREN FİRMA
 • info@burplast.com
 • +90 224 493 22 00

Kalite

Sahip Olduğumuz Belgeler:

Burplast’ ta “KALİTE ÜRETİLİRKEN SAĞLANIR” ilkesi kalite politikamızın temelini oluşturur. Bu ilke tüm süreçlerimizde yaşama geçirilmiştir.

Bu amaçla:

 • İlk seferde ve her seferde doğru yapmak
 • Siparişten sevkiyata kadar tüm süreçlerimizi denetim altında yönetmek
 • Bir sonraki operasyonu ve süreci müşterimiz kabul etmek
 • İşlem ve devreye alma sürelerini azaltmak
 • İş akışlarımızı iyileştirerek katma değer yaratmayan işlem ve süreçleri ortadan kaldırmak,
 • Kaynaklarımızı (sermayemizi, makinalarımızı, malzemelerimizi, insan kaynaklarımızı ve bilgi birikimimizi) korumak,
 • İşletmemizde iş güvenliğinin, temizlik ve düzeni sağlamak,
 • Sürekli gelişimi ve Pazar payımızı arttırmak için çaba sarf etmek

Burplast faaliyetleri;

 • ISO/TS 16949 standartları ve müşteri özel istekleri referans alınarak oluşturduğumuz kalite sistemimizle, müşteri isteklerine uygun kalitedeki ürünü, rekabet edilebilir fiyatlarla, istenilen miktar ve zamanda sürekli olarak müşterilerine sunarak vazgeçilmez tedarikçi olmaya,
 • Yenilikçi ürünler, yüksek kalite düzeyi, ürün güvenirliliği ve sürekli gelişme ile maliyetleri düşürmeye ve verimliliği arttırmaya,
 • En önemli yatırım olarak gördüğü insan kaynaklarının gelişimi için çaba harcamaya ve onlara daha iyi olanaklar sağlayarak tatminini sağlamaya,
 • Tedarikçilerimizle iş ortaklığı bakış açısı ile işbirliği içinde olmaya ve onların gelişimi için çaba sağlamaya,
 • Üretimlerimiz de çevreye zarar vermeyen hammaddeler kullanmaya ve atıklarımızı azaltarak, değerlendirerek çevre tatminini sağlamaya , yöneliktir.